Ірина Борт, Полтава
№ 55. 8 грудня 2004 року, стор. 8

Загальновідомо, що історію впродовж усього періоду існування цивілізації творять особистості, відомі люди, роль яких у суспільних процесах, до того ж на всіх його рівнях, залишається багато в чому визначальною. Дослідити й узагальнити історичну минувшину свого краю на основі вивчення маловідомих фактів, деталей та подробиць із життя найпомітніших особистостей, які залишили свій слід на теренах Полтавщини, вирішив колектив земляків-однодумців. Результатом їхньої роботи стало створення фундаментальної праці про історію Полтавського регіону - книги "Полтавщина - влада на історичних паралелях". Презентація її макету відбулася за участі автора і керівника проекту, заступника голови Полтавської облдержадміністрації Володимира Онищенка, редакційної колегії та авторського колективу видання.

Робота з відродження краєзнавчої справи в області проводиться цілеспрямовано й послідовно, зокрема колективом однодумців та меценатів - авторів представленого історичного дослідження. Прикладом успішної роботи цього дослідницького колективу стало, крім всього, сувенірне видання "Енеїди" та книги "Смачного від Енея", відкриття галереї портретів перших осіб області. Наступною після втілення цих проектів була ідея написати історію Полтавської губернії. Над її реалізацією працював упродовж тривалого часу колектив науковців та працівників Полтавського обласного архіву. У своїй роботі вони якнайповніше використали фонди облдержархіву, опрацювавши стоси тогочасних особистих справ, залучивши й документальні дані з архівів Німеччини.

Дослідницька праця склала вісім розділів, охопивши події, які відбувалися на теренах Полтавщини, починаючи з 1802 року і донині. У багатьох аспектах автори були першовідкривачами, адже факти й дані, які вони використали, досі ніде не друкувалися. Наприклад, мало відомо про перебування на полтавській землі таких історичних особистостей, як Сталін, Хрущов, Шелест, Щербицький. Тож, поза сумнівом, за багатьма складовими - унікальними фотоілюстраціями, змістом - макет книги претендує на академічне видання.

  • Головне, ця книга матиме важливе значення для виховання молодого покоління, стане у пригоді вчителям і викладачам, збагатить серію краєзнавчої літератури в бібліотеках області, - переконаний автор проекту Володимир Онищенко. В сучасному суспільстві, де переважає прагматизм, прагнення матеріальних благ, пошук комерційного зиску, проблема духовного збіднення стоять досить гостро. Тому подібні творчі ідеї, які ґрунтуються на безкорисливому ентузіазмі, бажанні відобразити правдивий, без будь-яких політичних акцентів зріз історичної дійсності, є потребою часу.

А в перспективі - нові плани щодо масштабних досліджень духовного багатства та історії кожного району Полтавщини, уславленого відомими людьми і власними досягненнями.