Віра Валерко
№ 48. 12 листопада 2004 року, стор. 3

10 листопада 2003 року в Міністерстві внутрішніх справ було створено Управління взаємодії з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Минув рік. Про надбання та перспективи в роботі підрозділу - цей матеріал.

Вже багато років органам і підрозділам МВС доводиться функціонувати в складних умовах недостатнього матеріально-технічного та фінансового забезпечення. Але до цього правоохоронці вже звикли і навіть навчилися розв’язувати безліч проблем своїми силами. Інша справа - належне законодавче забезпечення органів внутрішніх справ. От без нього, напевне, діяльність стражів порядку просто зупиниться.

Розуміючи це, керівництво Міністерства внутрішніх справ своєчасно потурбувалося про запровадження принципово нових підходів до якісної підготовки проектів законодавчих актів, що регламентують діяльність ОВС. Про досягнення в законодавчому забезпеченні органів внутрішніх справ та спроможність МВС впливати на формування правового поля своєї діяльності розповідає начальник Управління взаємодії з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування полковник міліції Валерій КАЛМИК.

 • Валерію Володимировичу, законодавчому забезпеченню органів внутрішніх справ у міністерстві надається пріоритетне значення. Якими силами виконується зараз ця робота?
 • Колись для взаємодії з Верховною Радою було достатньо двох працівників, але згодом навантаження збільшувалося, з’являлися нові проблеми, відповідно, розширювалися і масштаби діяльності. Два роки тому в складі центрального апарату міністерства створено самостійний відділ взаємодії з Верховною Радою України, куди ввійшли вже шість чоловік, і який довелося очолити мені. Успішній діяльності в цьому напрямі великою мірою сприяло і те, що координатором взаємодії з Верховною Радою з вересня 2002 року був призначений перший заступник міністра генерал-полковник міліції Михайло Корнієнко.

У березні минулого року майже одночасно з’явилися два важливих документи - Указ Президента України "Про заходи щодо вдосконалення взаємодії органів виконавчої влади з Верховною Радою України" і розпорядження Кабінету Міністрів України "Про додаткові заходи щодо забезпечення ефективної співпраці Кабінету Міністрів України з Верховною Радою України", які окреслили нові важливі завдання. В рамках цих документів 10 листопада минулого року наказом міністра внутрішніх справ України генерал-полковника міліції Миколи Білоконя створено Управління взаємодії з Верховною Радою, Кабінетом Міністрів України, іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

 • Отже, як саме народжуються законопроекти?
 • За дорученням Кабінету Міністрів законопроекти стосовно діяльності ОВС розробляються в підрозділах Міністерства внутрішніх справ (варто зазначити, що найактивніше працювали в цьому напрямі підрозділи Головного слідчого управління, Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю, Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, департаментів громадської безпеки та фінансових ресурсів і економіки). Потім ці законопроекти відправляються на експертизу до Мін’юсту, а також Кабміну. Досить часто доводиться узгоджувати законопроекти з іншими відомствами - Мінфіном, Державною податковою адміністрацією тощо. Після цього проект документа потрапляє на розгляд до відповідного урядового комітету і лише після затвердження урядом - до Верховної Ради.
 • Що робиться для забезпечення якісного супроводження законопроектів і своєчасного їх прийняття?
 • Відправною точкою тут є моніторинг нових законопроектів, які плануються для розгляду у Верховній Раді, і затвердження (з урахуванням профілю створених документів) відповідальних від керівного складу апарату МВС за організацію проходження законопроектів. Саме на них покладається непроста місія з роз’яснення в депутатських фракціях (групах) і комітетах парламенту позицій Кабміну та Міністерства внутрішніх справ стосовно доцільності прийняття законодавчих актів, які сприятимуть вирішенню перспективних питань діяльності ОВС та підвищенню ефективності роботи міліції. Щодо працівників Управління, то вони забезпечують взаємодію з Верховною Радою на постійній основі. Встановлені тісні зв’язки з профільними Комітетами з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Верховної Ради України, регулярно проводяться зустрічі з їх керівниками, членами комітетів.
 • А який результат?
 • За останні шість років парламентом прийнято 23 закони, розроблені Міністерством внутрішніх справ. Найважливіші серед них - про участь громадян у охороні громадського порядку і державного кордону, про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі й тісно пов’язаний з цим Закон України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк". Прийнято ряд законопроектів щодо боротьби з нелегальною міграцією та визначення правового статусу іноземців, ратифіковано кілька угод з іншими країнами з правоохоронних питань. Дуже важливим стало для нас прийняття законів України про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ та про статус ветеранів органів внутрішніх справ. До речі, за кількістю законопроектів, прийнятих на попередній сесії Верховної Ради, МВС займає 11-ту позицію серед 54 міністерств та відомств.
 • Не втрачає актуальності питання про перспективи фінансового забезпечення органів та підрозділів МВС у 2005 році.
 • Проблемних питань щодо формування бюджету МВС на наступний рік чимало. Досить сказати, що забезпеченість фонду оплати праці становить лише 53,8 відсотка. У зв’язку з цим зауважу, що відповідно до рішення уряду України схвалено прогноз економічного розвитку держави та покладено в основу державного бюджету України на наступний рік основні показники, серед яких передбачена номінальна середньомісячна заробітна плата робітників і службовців становить 716 гривень, тоді як по системі МВС - лише 574 (тобто на рівні нинішнього року). Щодо рядових міліціонерів, чисельність яких становить понад 70 відсотків особового складу, то їхня середньомісячна зарплата - 370 гривень, що лише на 8 гривень вище рівня прожиткового мінімуму, встановленого для працюючих громадян.

Викликає також занепокоєння низький рівень матеріально-технічного забезпечення МВС. Приміром, потребу в коштах на придбання речового майна забезпечено на 7 відсотків, а техніки та озброєння - на 2 відсотки. І цей перелік можна продовжити.

Враховуючи темпи розвитку України в 2005 році та прогнозоване збільшення ВВП, ми звернулися до уряду та Верховної Ради з пропозицією збільшити обсяги асигнувань на утримання МВС до мінімальних потреб при доопрацюванні проекту Державного бюджету на 2005 рік.

 • На шостій сесії ВР України міністерством супроводжується більше сотні законопроектів стосовно діяльності органів внутрішніх справ. То ж які проблеми ще очікують свого розв’язання?
 • До переліку питань порядку денного шостої сесії внесено 657 питань. До яких, враховуючи альтернативні, включено понад 800 законопроектів, з яких понад 100 супроводжуються нашим управлінням. На розгляд цієї сесії виноситься дев’ять розроблених МВС законопроектів, і ми сподіваємося, що всі вони знайдуть підтримку в народних депутатів і будуть прийняті у найкоротші терміни. З нетерпінням цього очікуємо...