Трохим КовальЧук, доктор економічних наук:

  • Справжній за всіма сучасними нормами середній клас в Україні реально існує. Це прошарок громадян, які мають пристойний за українськими мірками і не злиденний навіть за європейськими рівень реального споживання. Це люди, які отримують реальний щомісячний доход від $300 до $1000. Однак ці доходи - переважно тіньові. Так склалося, що у тіньовому секторі економічно активні члени українського суспільства отримують достойне визнання своїх талантів і наполегливої праці. Там виконуються всі рекомендації і досягнення сучасного менеджменту, робоча сила оплачується за дійсною вартістю, застосовуються всі необхідні моральні і матеріальні стимули до праці. Тобто, у тіньовому секторі ринкові реформи реалізовано набагато ефективніше, ніж на легальному рівні. Впевнений, що більшість представників реального середнього класу в нашій державі є саме тим "золотим фондом" суспільства, який здатний забезпечити соціальну підтримку прогресивних реформ. В умовах вимушеної "конспірації" цей прошарок штучно виводиться за межі громадського життя, не відчуває до себе гідного ставлення, на яке заслуговує. Держава робить вигляд, ніби не помічає його існування, - він віддячує їй тим же.

Сергій МакЄЄв, доктор соціологічних наук, старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України:

  • В Україні частка середнього класу становить 12-

15 % всього населення. Сьогодні дуже важко говорити про середній клас як про єдиний політичний суб'єкт. Він постійно ніби перебуває в ситуації різних ризиків і повинен постійно адаптуватися. І це ще більше замикає його на власних проблемах. Середній клас завжди народжувала велика буржуазія, яка організовувала робочі місця і платила робочій силі гідну винагороду. Тому держава повинна займатися створенням рамок для діяльності великої буржуазії, щоб та не займалася накопиченням і відтворенням себе самої, а створювала матеріальні блага для всього суспільства.

Вікторія ПІдгІрська, виконавчий директор Центру соціально-політичного проектування:

  • Український середній клас має градацію за поколіннями. Старе покоління - це "білі комірці" (тобто представники старої інтелігенції), соціально пасивні. Вони не підтримують політичні партії, не вважають політику важливою сферою (такої думки дотримуються більше 30 % "старого" середнього класу). Насправді, це зменшує їхній вплив і на політичні, і на соціально-економічні процеси. Інша категорія - представники малого і середнього бізнесу. Саме ці люди є прихильниками економічної волі і, природно, менше залежать від держави. Принаймні, на рівні мислення вони готові відмовитися від опіки держави. Але, на жаль, слабкий ступінь самоідентифікації групи бізнесу як представників середнього класу не дозволяє їм впевнено відстоювати свої інтереси.