В'ячеслав Славін, Київ
№ 54. 3 грудня 2004 року, стор. 7

Концепцію збереження та відтворення біологічної різноманітності водних екосистем басейну Дніпра в умовах антропогенного навантаження розробили наукові співробітники Інституту гідробіології НАН України.

При цьому вчені визначили загальні положення теорії екологічних ризиків для водних екосистем та оцінки ступеня їх деградації під впливом людської діяльності. Намічено й наукові підходи до управління якістю води зарегульованих річкових систем на прикладі дніпровських та дністровських водосховищ.

Фундаментальні та прикладні наукові дослідження з гідробіології, радіоекології, іхтіології та біотехнології проводяться вченими інституту згідно з сучасними вимогами, до яких, зокрема можна віднести вивчення змін, що відбуваються в гірських річках на різних стадіях повеней. Теоретично узагальнено й багаторічні дослідження процесів розподілу, міграції та трансформації радіонуклідів у водних об'єктах зони відчуження Чорнобильської атомної станції та водосховищах Дніпра.

Ще одним досягненням учених є реєстр аборигенних, зокрема рідкісних і зникаючих видів риб Дніпровського басейну на території України, Білорусі та Росії. Загалом на основі фундаментальних досліджень розроблено екологічні вимоги до норм експлуатації водосховищ і збереження біологічної різноманітності водних екосистем.

Співробітники інституту творили унікальний акваторіальний комплекс, який немає аналогів на теренах СНД. Він дає змогу проводити широкомасштабні дослідження адаптації водних тварин і рослин до чинників середовища, яке змінюється, і розв'язати проблеми аквакультури та біотехнології.

Вчені Інституту гідробіології плідно співпрацюють з науковими установами Великобританії, Китаю, Німеччини, Польщі, США, Франції та Швейцарії. Їхній "Гідробіологічний журнал" перевидається в Нью-Йорку і розповсюджується за кордоном.