Любов Ясна
№ 56. 10 грудня 2004 року, стор. 7

Система підготовки кадрів для всіх сфер суспільного життя Львівщини потребує серйозного переосмислення.

Ринок праці, приміром, перенасичений окремими спеціальностями сфери обслуговування. Натомість відчувається хронічна нестача висококваліфікованих робітників у галузях промисловості й будівництва.

Цю проблему всебічно проаналізували відповідні структури облдержадміністрації. Головному управлінню освіти й науки доручено розробити механізми формування потреб у робітничих кадрах за територіально-галузевим принципом і на його основі визначити доцільність запровадження професійної підготовки й формування державного замовлення на підготовку кадрів.

Керівники професійно-технічних навчальних закладів повинні зрозуміти, що всі наболілі питання неможливо вирішити лише за рахунок бюджету, необхідно сміливіше приймати рішення щодо залучення коштів соціальних партнерів.

В області вже є повчальні приклади такої співпраці. Львівський художній ліцей разом з німецькою компанією "Хенкель Баутехнік Україна" створили навчально-практичний центр, де можна отримати будівельну професію. Його учні успішно опановують сучасні технології роботи з будівельними матеріалами й інструментами. Випускники центру не мають проблем із працевлаштуванням.